Favorite Comment

Đối Đầu (2020)

Đối Đầu (2020) - Phim Hành Động Phim 98 Phút. Полное уничтожение, 綁票追殺令, Жорстоке вбивство, Складне вбивство. Tỷ phú công nghệ CEO Donovan Chalmers đang nắm giữ trong tay công nghệ mang tính hủy diệt toàn cầu. Vì muốn xây dựng lại trật tự thế giới, một tổ chức đã bắt cóc con gái ông nhằm ép ông phải giao nộp tất cả. Chalmers sẽ chọn bảo vệ con gái tình thân hay giải cứu thế giới?